Nhật Bản đăng ký tất cả cư dân nước ngoài vào hệ thống lương hưu quốc gia

Thứ hai, 10/06/2024 16:57

Nhật Bản có kế hoạch đăng ký tất cả người nước ngoài mới chuyển đến nước này vào chương trình lương hưu công đến tháng 10-2024, nhằm tăng cường các yêu cầu và củng cố nền tảng cho sự ổn định xã hội lâu dài.

Theo số liệu của chính phủ, có hơn 3 triệu người nước ngoài sống ở Nhật Bản, con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Việc đăng ký tham gia chương trình hưu trí sẽ tạo nền tảng kinh tế cho người nước ngoài tiếp tục sống ở Nhật Bản khi về già. Hiện tại, những người trong độ tuổi từ 20 đến 59 cư trú tại Nhật Bản phải đăng ký tham gia hệ thống lương hưu quốc gia bất kể quốc tịch. Kết quả khảo sát năm 2019 cho thấy tỷ lệ người nước ngoài sống ở Nhật Bản không đăng ký hệ thống này là 4,4%, cao hơn nhiều so với mức 0,1% của người Nhật cùng độ tuổi.

Số người không đăng ký này được cho là bao gồm sinh viên quốc tế và những người tự kinh doanh, cũng như thực tập sinh kỹ thuật mà nơi làm việc không đăng ký họ vào hệ thống lương hưu của người lao động. Những người không đăng ký sẽ không thể được nhận trợ cấp khi họ bước sang tuổi 65, trong khi người khuyết tật cũng vậy. Dân số người nước ngoài ở Nhật Bản đang tăng lên. Theo Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia, con số này dự kiến sẽ đạt 4,2 triệu người vào năm 2030 và 7,29 triệu vào năm 2050.

T.N