Ông Đinh Tiến Dũng thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ tư, 26/06/2024 06:15

Ngày 25-6, Quốc hội tiến hành quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh Tiến Dũng, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội. Quốc hội cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Đinh Tiến Dũng bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Đinh Tiến Dũng với 90,35% tổng số đại biểu tán thành.

Ông Đinh Tiến Dũng
Ông Đinh Tiến Dũng

Ngày 21-6, căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Đinh Tiến Dũng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII .Trước đó 2 ngày, Bộ Chính trị sau khi xem xét đã đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025,Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV thành phố Hà Nội. Bộ Chính trị đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Ông Đinh Tiến Dũng bị xác định có vi phạm, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo khi giữ cương vị ở Bộ Tài chính.

V.V