Phát động phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo” tại A Lưới

Thứ tư, 26/10/2022 15:46
Ngày 25-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức phát động phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo” tại H.A Lưới - nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của tỉnh với mục đích phát huy vai trò của dòng họ và đại diện già làng, trưởng bản trong mục tiêu giảm nghèo bền vững. H.A Lưới có khoảng 77% dân cư là người dân tộc thiểu số là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh Thừa Thiên- Huế. Đây cũng là huyện được Trung ương xác định là 1 trong 74 huyện nghèo quốc gia.

Thời gian qua, chính quyền H.A Lưới xác định công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ xuyên suốt của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị. Trên tinh thần đó, địa phương đã tích cực xây dựng phương án thoát nghèo theo địa chỉ cụ thể cho từng hộ gia đình, tranh thủ nguồn vốn để xóa nhà tạm, tạo sinh kế, việc làm cho người dân, chỉ đạo lồng ghép các nguồn vốn từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia để giảm nghèo bền vững. Huyện đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 12% để cùng toàn tỉnh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bí thư Huyện ủy A Lưới Huỳnh Công Quảng cho biết, lãnh đạo huyện luôn nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của già làng, trưởng bản, người có uy tín tại cơ sở. Do đó, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức gặp mặt, lắng nghe ý kiến đóng góp, chia sẻ cũng như tạo điều kiện để các già làng, trưởng bản, người có uy tín tham gia, đóng góp vào sự phát triển KT-XH và công tác giảm nghèo tại địa phương. Bí thư Huyện ủy A Lưới kêu gọi các già làng, trưởng bản, người có uy tín trên toàn huyện tích cực vận động con cháu, người thân trong thôn, bản, các tầng lớp nhân dân có ý thức, khát vọng vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại cấp trên; đồng thời phát huy tốt hơn nữa vai trò "cầu nối" trong thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở, góp phần phát triển KT-XH và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Được biết, để thực hiện thành công Nghị quyết 54 ngày 10-12-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đề ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến cuối năm 2024 còn 2,2% và đến cuối năm 2025 còn 1,84%; cuối năm 2023 H.A Lưới đủ điều kiện thoát khỏi huyện nghèo quốc gia.

M.Tr