Phát hành bộ tem ''An toàn giao thông đường bộ (bộ 2)''

Thứ hai, 06/09/2021 17:57

Ngày 5-9, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Tập đoàn Vingroup phát hành bộ tem "An toàn giao thông đường bộ (bộ 2)".

Mẫu tem ''An toàn giao thông đường bộ (bộ 2)''

Bộ tem gồm 4 mẫu tem, giá mặt lần lượt là 4.000 đồng, 4.000 đồng, 4.000 đồng và 6.000 đồng, khuôn khổ 37 x 37 (mm) do họa sĩ Phạm Trung Hà (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế và được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 5-9-2021 đến ngày 30-6-2023.

"An toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà" là khẩu hiệu được tuyên truyền trên khắp các nẻo đường, là lời nhắc nhở, cũng là lời cảnh báo với những người đang tham gia giao thông, hãy chấp hành Luật Giao thông đường bộ để đem lại an toàn cho chính mình và hạnh phúc cho gia đình. Vì vậy, 4 mẫu tem mang thông điệp với lời nhắc nhở cụ thể.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Tập đoàn Vingroup đã cùng thỏa thuận phát hành 3 bộ tem về chủ đề an toàn giao thông đường bộ trong các năm 2020, 2021, 2022 nhằm chuyển tải các thông điệp từ 12 quy tắc vàng về an toàn giao thông góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho cộng đồng và người dân.

G.T