Phương thức tuyển sinh năm 2023 của trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng có gì mới?

Thứ tư, 01/02/2023 17:57
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (ĐHKT-ĐHĐN) vừa hoàn chỉnh phương án tuyển sinh năm 2023.
Trường ĐHKT-ĐHĐN hướng dẫn tân SV năm 2022 làm thủ tục nhập học.
Trường ĐHKT-ĐHĐN hướng dẫn tân SV năm 2022 làm thủ tục nhập học.

Theo đó, đối với Chương trình Cử nhân chính quy quốc tế, xét tuyển 100 chỉ tiêu thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 của Việt Nam đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 46 điểm trở lên trong thời hạn 2 năm (đến ngày kết thúc nộp hồ sơ ĐKXT) và có tổng điểm 2 môn: Toán và một môn khác trong các môn Vật lý, Hóa học, Ngữ văn đạt từ 12 điểm trở lên. Tổng điểm 2 môn gồm môn Toán và một môn khác trong các môn Vật lý, Hóa học, Ngữ văn được xác định: Điểm môn Toán + Điểm môn được chọn (trong các môn: Vật lý, Hóa học, Ngữ văn). Trong đó, điểm môn A là điểm trung bình môn học A cả năm lớp 10 + Điểm trung bình môn học A cả năm lớp 11 + Điểm trung bình môn học A của học kỳ I năm lớp 12) /3. Điểm của từng môn (được tính theo thang điểm 10) lấy từ kết quả học tập trong chương trình THPT các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I của năm lớp 12 (điểm học bạ). Điểm môn A được làm tròn hai (02) chữ số thập phân.

Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển ưu tiên lần lượt từ cao xuống thấp theo điểm xét tuyển.

Trong trường hợp có nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển nhưng vượt chỉ tiêu tuyển sinh đã công bố, Nhà trường xét tuyển ưu tiên lần lượt từ cao xuống thấp theo điểm tiêu chí phụ là tổng điểm 2 môn gồm: Toán và một môn khác trong các môn Vật lý, Hóa học, Ngữ văn.

Trường ĐHKT-ĐHĐN cho biết, Chương trình cử nhân chính quy quốc tế là chương trình đào tạo chính quy chuyển tiếp học 2 năm cuối (hình thức 2+2) hoặc 1 năm cuối (hình thức 3+1) tại các trường đại học đối tác ở nước ngoài (Đại học Coventry, Đại học Hull, Đại học Middlesex (Anh quốc), Swinburne University of Technology (Úc), City University of Seatle (Mỹ),…). Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được các trường đối tác cấp bằng với các ngành đào tạo gồm Quản trị kinh doanh, Quản trị Marketing, Kinh doanh quốc tế, Kế toán…Sinh viên trúng tuyển chương trình cử nhân chính quy quốc tế tốt nghiệp THPT của Việt Nam năm 2023 vì những lý do bất khả kháng không thể chuyển tiếp sang trường đối tác thì sẽ được nhà trường xem xét cho phép quay trở lại học tập các chương trình chính quy tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN nếu sinh viên đáp ứng được các yêu cầu về kết quả học tập và rèn luyện theo quy định hiện hành. Trong trường hợp đó, sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và có đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng xét công nhận tốt nghiệp; cấp văn bằng và phụ lục văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với Chương trình Cử nhân chính quy, Trường ĐHKT-ĐHĐN xét tuyển chương trình cử nhân chính quy theo 5 phương thức sau: Xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; Xét tuyển dựa trên thành tích học tập và năng lực ngoại ngữ; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển; Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Tổng chỉ tiêu xét tuyển của chương trình cử nhân chính quy là 3100 với 19 ngành, chuyên ngành. Được biết, chương trình cử nhân chính quy được Trường ĐHKT-ĐHĐN xây dựng tuân thủ theo các Quy định của Bộ GD-ĐT dành cho hệ thống đào tạo tín chỉ theo một lộ trình linh hoạt cho phép sinh viên tự lên kế hoạch học tập và hoàn thành chương trình từ 3 đến 6 năm. Chương trình được giảng dạy bằng Tiếng Việt. Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và có đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được Trường ĐHKT - ĐHĐN xét công nhận tốt nghiệp; cấp văn bằng và phụ lục văn bằng theo quy định của Bộ GD-ĐT. Đặc biệt, bên cạnh chương trình được giảng dạy bằng Tiếng Việt, trường còn tổ chức các chương trình dạy và học hoàn toàn bằng tiếng Anh: Kể từ năm tuyển sinh 2022, thí sinh trúng tuyển vào ngành Kinh doanh quốc tế và đạt đủ yêu cầu về trình độ tiếng Anh sẽ được đăng ký vào “Chương trình Kinh doanh quốc tế - Giảng dạy bằng tiếng Anh”. Trong năm tuyển sinh 2023, thí sinh trúng tuyển vào ngành Marketing và đạt đủ yêu cầu về trình độ tiếng Anh sẽ được đăng ký vào “Chương trình Marketing số - Giảng dạy bằng tiếng Anh”. Chương trình này được dạy và học hoàn toàn bằng tiếng Anh (trừ các học phần Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh). Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và có đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được nhà trường xét công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng và phụ lục văn bằng theo quy định của Bộ GD-ĐT. Trên Phụ lục văn bằng sẽ ghi rõ ngôn ngữ đào tạo là tiếng Anh.

Thông tin chi tiết về chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh năm 2023 sẽ được Trường ĐHKT-ĐHĐN đăng tải lên web của nhà trường vào tuần tới.

Khánh Yên