Quảng Nam chi trả dịch vụ môi trường rừng gần 1.000 tỷ đồng

Thứ tư, 04/01/2023 18:12
Ngày 3-1, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam cho biết, từ năm 2013 đến nay, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã phối hợp lập 15 đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng và đã được UBND tỉnh phê duyệt, với hơn 311.000 ha rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng thuộc địa bàn 80 xã của 13 huyện.

Quỹ thu ước đạt hơn 996 tỷ đồng, trong đó thu tiền ủy thác dịch vụ môi trường rừng hơn 976 tỷ đồng. Ngoài ra, có 48 công trình, dự án được UBND tỉnh giao thu tiền trồng rừng thay thế với hơn 174 tỷ đồng, đạt gần 100% kế hoạch. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng triển khai hiệu quả, huy động được các nguồn lực tài chính lớn để đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, giảm áp lực ngân sách.

P.Trịnh