Quảng Nam có 28 cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thứ tư, 05/04/2023 08:38
Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ về phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN) giai đoạn 2022 - 2025 và năm 2023 do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức ngày 4-4, cơ quan chức năng cho biết, toàn tỉnh hiện có 28 cơ sở GDNN, trong đó có 7 trường Cao đẳng, 4 trường Trung cấp, 9 Trung tâm GDNN và 8 doanh nghiệp, đơn vị có tham gia hoạt động GDNN.

Tổng chỉ tiêu tuyển mới các trình độ GDNN trên toàn tỉnh là hơn 28 ngàn người, đạt hơn 120% kế hoạch. Số thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an tham gia học nghề trình độ sơ cấp là 1.219 người; đã giải quyết chế độ hỗ trợ học nghề cho hơn 900 thanh niên hoàn thành chương trình đào tạo, với kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương đã phối hợp với các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng cho hơn 4 ngàn người với kinh phí gần 5,9 tỷ đồng.

Th. Hà