Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính

Thứ sáu, 01/03/2024 07:01
Sáng 29-2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 2024 có sự tham dự của các sở, ngành và địa phương.
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh, năm 2023 cấp tỉnh tiếp nhận 90.010 hồ sơ; đã giải quyết 85.188 hồ sơ, trong đó có 69.971 hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trực tuyến. Cấp huyện tiếp nhận 136.350 hồ sơ; đã giải quyết 124.192 hồ sơ, trong đó có 41.119 hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến. Cấp xã tiếp nhận 187.299 hồ sơ, đã giải quyết 184.678 hồ sơ, trong đó có 122.594 hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trực tuyến. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập từng bước kiện toàn, sắp xếp lại và hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị cơ bản phù hợp. Tính đến ngày 31-12-2023, tỉnh Quảng Nam có 21 cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính nhà nước khác thuộc UBND tỉnh (giảm 2 cơ quan so với năm 2015); 118 phòng chuyên môn (giảm 46 phòng so với năm 2015), 11 Chi cục (giảm 7 Chi cục so với năm 2015) thuộc cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính nhà nước khác thuộc UBND tỉnh; 204 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (giảm 19 phòng so với năm 2015).

Từ ngày 1-11-2023 đến ngày 30-11-2023, Tổng đài Thông tin Dịch vụ công (DVC) 1022 tỉnh (Tổng đài 1022) đã tiếp nhận 13.014 lượt thông tin, phản ánh kiến nghị. Kết quả, có 12.842/13.014 thông tin phản ánh, kiến nghị đã được xử lý (tỷ lệ xử lý thông tin đạt 98,7%). Có 172 phản ánh kiến nghị đã chuyển về sở, ngành và địa phương xử lý. Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đã kết nối với Cổng DVC quốc gia; cung cấp, công khai 1.305 DVC trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia phục vụ nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh…

Năm 2023, công tác Chuyển đổi số (CĐS) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, triển khai quyết liệt, ngày càng lan tỏa và được thực hiện đồng bộ, toàn diện với 3 trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khai thác các dịch vụ chia sẻ dữ liệu dân cư…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành, chính quyền các cấp có tỷ lệ CCHC còn thấp phải đánh giá được cán bộ yếu chỗ nào để có biện pháp xử lý, khắc phục; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC, nhất là về nội dung cung cấp DVC trực tuyến toàn trình và DVC trực tuyến một phần; hướng dẫn, cải thiện năng lực cán bộ chuyên môn các đơn vị, địa phương; các sở, ngành, địa phương bám sát thực tiễn đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp có điều chỉnh kịp thời nhằm tăng chỉ số hài lòng người dân; tăng cường rà soát các TTHC để thực hiện số hóa, chuẩn hóa các quy trình, thủ tục và kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục rườm rà, phức tạp, nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

LÊ VƯƠNG