Quảng Nam xin chuyển đổi 26,5ha rừng để mở đường lên vùng sâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói gì?

Thứ ba, 23/08/2022 17:59
Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có Công văn số 5080 trả lời báo cáo giải trình của UBND tỉnh Quảng Nam liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Đường giao thông đến vùng phát triển Sâm Ngọc Linh, tuyến Măng Lùng - Đắk Lây. Điều đáng nói, trong tổng số 26,5ha rừng mà Quảng Nam đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng có 15,65ha rừng tự nhiên, thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh.
Điểm cuối thuộc dự án tuyến Măng Lùng - Đắk Lây phải ngưng hơn 2 năm qua vì vướng rừng đặc dụng nên Trung ương chưa chấp nhận phê duyệt.
Một đoạn đường thuộc Dự án Đường giao thông đến vùng phát triển Sâm Ngọc Linh.

Trước đó ngày 22-6, UBND tỉnh Quảng Nam có Văn bản số 4006 về việc báo cáo giải trình các nội dung liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Đường giao thông đến vùng phát triển Sâm Ngọc Linh, tuyến Măng Lùng - Đắk Lây (Dự án). Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, dự án trên nằm trong Đề án bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh (Sâm Việt Nam) đến năm 2030 được Văn Phòng Chính phủ thống nhất tại Công văn số 7168 ngày 11-9-2015; được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 69 ngày 30-10-2015, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 853 ngày 8-3-2016.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, diện tích bị ảnh hưởng bởi Dự án là 26,5ha, nằm trong các phân khu cụ thể như sau: Phân khu vùng đệm (1,08ha, có hiện trạng là đất trống); Phân khu vùng phục hồi sinh thái (9,52ha, có hiện trạng là rừng tự nhiên); Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt (15,9ha, có hiện trạng rừng tự nhiên 15,65ha và đất trống 0,25ha). Việc đề xuất Dự án được triển khai và phê duyệt trước thời điểm quyết định thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh; đồng thời Dự án này trước đây cũng đã được Bộ NN&PTNT có Công văn số 4398 ngày 8-6-2018 trình Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thống nhất chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác để thực hiện Dự án.

Để tạo điều kiện cho Dự án được triển khai đảm bảo đúng quy định và đúng tiến độ được giao, UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo và đề nghị Bộ NN&PTNT xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên với diện tích 26,5ha sang mục đích khác để triển khai thực hiện dự án.

Sau khi xem xét Văn bản số 4006 của UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 3-8, Bộ NN&PTNT có công văn số 5080 cho rằng, hồ sơ Dự án không đủ điều kiện để thẩm định theo quy định, vì: Theo Văn bản số 4006 của UBND tỉnh Quảng Nam, Dự án đã có thay đổi về quy mô diện tích (tăng 8,9ha). Tuy nhiên, các hồ sơ trình chưa cập nhật theo quy mô diện tích của Dự án. Cụ thể, tài liệu báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 3397 ngày 19-9-2017 với quy mô sử dụng đất là 17,06ha, chưa tương ứng với quy mô, diện tích của Dự án hiện tại (26,5ha)… Như vậy, căn cứ pháp lý để thẩm định hồ sơ trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của Dự án đã thay đổi, UBND tỉnh Quảng Nam cần rà soát, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện lại trình tự, thủ tục trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tại Văn bản số 4006, UBND tỉnh Quảng Nam có nêu Dự án trước đây được Bộ NN&PTNT có Văn bản số 4398 ngày 8-6-2018 trình Phó Thủ tướng Chính phủ về đề nghị xem xét, giải quyết đối với đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, tại Văn bản 4398 đó, Bộ NN&PTNT báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng chỉ 13,83ha rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng, không tương ứng với quy mô, diện tích, quy hoạch 3 loại rừng của Dự án hiện tại (26,5ha). Đến nay, Phó Thủ tướng Chính phủ chưa có ý kiến chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của Dự án.

Điểm cuối thuộc dự án tuyến Măng Lùng - Đắk Lây phải ngưng hơn 2 năm qua vì vướng rừng đặc dụng nên Trung ương chưa chấp nhận phê duyệt.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam xác định, trong tổng số 26,5ha rừng đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng của Dự án có 15,65ha rừng tự nhiên, thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh. Trong khi đó, Điểm b khoản 3 Điều 41a Nghị định số 156/2018 ngày 16-11-2018 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chí xác định dự án được chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên: “Không nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng;…”. Do vậy, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam nghiên cứu, rà soát hướng tuyến, vị trí chuyển mục đích sử dụng rừng của Dự án đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp và pháp luật có liên quan.

Trước đó, Bộ NN&PTNT cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam lưu ý cân nhắc cẩn trọng trong đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên, nhất là đối với rừng đặc dụng là rừng tự nhiên, cũng như các hoạt động tác động vào làm thay đổi cân bằng sinh thái tự nhiên khu vực miền núi của địa phương.

Liên quan đến dự án trên, mới đây Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương lưu ý, chỉ được thực hiện thủ tục về đất đai khi Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Bão Bình