Quảng Trị triển khai giải pháp cấp bách phòng, chống hạn

Thứ ba, 07/05/2024 12:32
Trước tình hình nắng nóng gay gắt, kéo dài hơn trung bình nhiều năm, ngày 6-5, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Chỉ thị triển khai các giải pháp cấp bách về phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2024. Theo đó, yêu cầu các địa phương vận hành hiệu quả các hệ thống, công trình thủy lợi để lấy nước.

Tuyên truyền người dân chủ động có hình thức linh hoạt tích trữ nước ngọt, sử dụng nước tiết kiệm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đối với các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt nông thôn dang xây dựng sớm để đưa vào khai thác. Sở Công thương chỉ đạo Công ty Thủy điện Quảng Trị tính toán, đề xuất vận hành linh hoạt hồ chứa Thủy lợi – Thủy điện Quảng Trị trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định nhằm khai thác hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước. Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị phối hợp với các địa phương xác định cụ thể vùng đảm bảo tưới, vùng nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước để đề xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ hợp lý. Đơn vị trên cũng phối hợp với Công ty Cổ phần cấp nước Quảng Trị xây dựng phương án điều tiết nước từ hồ Ái Tử cấp cho nhà máy nước Tân Lương (TP Đông Hà)…

Theo dự báo, lượng mưa mùa khô năm nay tại Quảng Trị thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 20 đến 30%; mực nước trên các sông và dòng chảy thiếu hụt. Trong đó, lượng dòng chảy trên sông Bến Hải từ tháng 5 đến tháng 7-2024 chỉ đạt từ 10 đến 17,2% và thấp hơn 80% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Bảo Hà