Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thứ tư, 25/10/2023 15:20
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV, sáng 25/10, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Chiều cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.
​Danh sách nhân sự được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu tín nhiệm
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu tín nhiệm
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu tín nhiệm
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu tín nhiệm
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường bỏ phiếu tín nhiệm
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm
​Danh sách nhân sự được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6.

Lấy phiếu tín nhiệm là công việc hệ trọng

Theo chương trình làm việc, sáng 25/10, Quốc hội nghe báo cáo kết quả thảo luận về các vấn đề liên quan việc lấy phiếu tín nhiệm và thành lập Ban Kiểm phiếu, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín. Trên phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ của những người được lấy phiếu tín nhiệm với các mức độ "tín nhiệm cao", "tín nhiệm", "tín nhiệm thấp".

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu vào chiều cùng ngày, sau đó Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc lấy phiếu tín nhiệm là nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp cho các chức danh được Quốc hội bầu và phê chuẩn thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Đồng thời, đây cũng là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ.

Vì vậy, đây là công việc hệ trọng, cần được tiến hành theo đúng quy trình, thủ tục chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là kênh rất quan trọng để đánh giá, quy hoạch, sử dụng cán bộ

Theo Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, lấy phiếu tín nhiệm là việc làm hết sức hệ trọng trong hoạt động giám sát của Quốc hội. Trên cơ sở cụ thể hóa Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 96/2023/QH15 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội và Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Nghị quyết số 96/2023/QH15 quy định rất cụ thể và chi tiết hơn về việc những người được lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm viết báo cáo về kết quả hoạt động của mình từ đầu nhiệm kỳ đến nay; quy định rất chi tiết về các nội dung báo cáo, đặc biệt là về trách nhiệm, sự cam kết, những sản phẩm mà những chức danh đó đã được đảm nhiệm từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tạo ra được những chuyển biến gì, sản phẩm gì đối với chức trách, nhiệm vụ được giao, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của vị trí đang đảm nhận.

Bên cạnh đó là phẩm chất đạo đức, lối sống, sự nêu gương, tinh thần trách nhiệm. Đây là hai nội dung rất căn bản mà trong đó nội dung báo cáo về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đã có quy định cụ thể hơn.

Nghị quyết cũng quy định cụ thể không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ mà đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bầu, phê chuẩn trong năm lấy phiếu tín nhiệm. Cụ thể là những người có quyết định chờ nghỉ công tác hay nghỉ hưu hoặc là được bầu, phê chuẩn trong năm 2023 thì sẽ không lấy phiếu tín nhiệm lần này

Theo Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, điểm quan trọng nhất là Nghị quyết số 96/2023/QH15 quy định rất rõ hệ quả kết quả lấy phiếu của việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm với hai nội dung rất căn bản.

Đó là, những người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới hai phần ba tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” có thể xin từ chức; trường hợp không xin từ chức thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.

Trường hợp người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” trở lên thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội tiến hành miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này sẽ tiếp tục khẳng định việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội là một kênh rất quan trọng để giúp cho các cấp có thẩm quyền đánh giá, nhận xét, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng cán bộ, nhất là những cán bộ cấp cao giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Kết quả bỏ phiếu sẽ tiếp tục là một trong những thành công để giúp cho hoạt động của bộ máy nhà nước có những bước phát triển mới cho những năm còn lại của nhiệm kỳ, cũng là kinh nghiệm cho những khóa tiếp theo.

Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, việc các đại biểu Quốc hội thực hiện quyền giám sát cũng chính là sự gửi gắm và ủy quyền của cử tri cả nước cho đại biểu Quốc hội.

Vì vậy, với vai trò và trách nhiệm được đại diện cho cử tri, việc được bỏ lá phiếu nhận xét đối với các chức danh là vấn đề rất hệ trọng đối với từng đại biểu Quốc hội. Thấm nhuần tinh thần đó, các đại biểu Quốc hội - đại diện cho hàng triệu cử tri bầu ra mình và với cử tri cả nước cần phải cân nhắc và suy nghĩ thật kỹ lưỡng, khách quan, công tâm và trách nhiệm để thể hiện việc tín nhiệm của mình theo các mức độ.

44 nhân sự được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm gồm:

1. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

2. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

3. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

4. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

5. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

6. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

7. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh

8. Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình

9. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

10. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà

11. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm

12. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy

13. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga

14. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh

15. Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh

16. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới

17. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng

18. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh

19. Thủ tướng Phạm Minh Chính

20. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

21. Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên

22. Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung

23. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

24. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt

25. Bộ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang

26. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan

27. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng

28. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng

29. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

30. Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan

31. Bộ trưởng Công an - Đại tướng Tô Lâm

32. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

33. Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long

34. Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

35. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

36. Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc

37. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

38. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

39. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn

40. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng

41. Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

42. Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình

43. Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí

44. Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn

Theo chinhphu