Ra mắt mô hình "Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường"

Thứ tư, 11/05/2022 14:40
Mô hình được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức ra mắt ngày 9-5, với sự chứng kiến của Công an thị xã Đức Phổ, đại diện hội phụ huynh học sinh.

Trung tâm cũng thông qua quyết định thành lập mô hình, ban chủ nhiệm mô hình, quy chế hoạt động và ký cam kết xây dựng mô hình.

Mô hình được tổ chức để tạo thêm một bộ phận hỗ trợ cho lãnh đạo trung tâm trong công tác quản lý, giáo dục học sinh với những tiêu chí xây dựng trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường; đồng thời tạo môi trường chuẩn "Xanh - sạch - đẹp - an toàn" và đi đầu trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trung Tẩn