Ra mắt sách "Di sản Hán Nôm Hội An, Tập 6 - Sắc phong"

Thứ bảy, 19/02/2022 19:59

Bìa sách "Di sản Hán Nôm Hội An, Tập 6 - Sắc phong".

Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An, tỉnh Quảng Nam ngày 18-2 tổ chức  ra mắt, giới thiệu công chúng cuốn sách "Di sản Hán Nôm Hội An- Tập 6- Sắc phong" do Trung tâm tổ chức bản thảo, in ấn; NXB Đà Nẵng cấp phép xuất bản. 

Đây là tập thứ 6 với nội dung về sắc phong ở Hội An được biên soạn, xuất bản, nhằm giới thiệu một bộ phận tư liệu đặc biệt quý của di sản Hán Nôm Hội An, đồng thời cũng là ấn phẩm chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Trung tâm. Ban biên soạn đã lựa chọn và giới thiệu 100 sắc phong tiêu biểu trong 321 đơn vị sưu tầm được  theo trình tự: Nguyên văn, Phiên âm và Dịch nghĩa…  

Dịp này, Trung tâm tổ chức tặng sách cho các cá nhân, tập thể, thư viện Thanh Hóa - Hội An và đại diện các trường học với hy vọng cuốn sách sẽ được phát huy trong hệ thống thư viện của thành phố, trường học.                    

QUYÊN QUYÊN