Tán thành sửa đổi Luật Thủ đô, cho phép Đà Nẵng áp dụng tổ chức chính quyền đô thị

Thứ hai, 27/11/2023 14:10
Ngày 27-11, phát biểu trước Quốc hội, đại biểu Nguyễn Duy Minh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, thống nhất cao việc cho phép áp dụng tổ chức thực hiện mô hình chính quyền đô thị đối với thành phố Đà Nẵng.

Tán thành sửa đổi Luật Thủ đô

Góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Duy Minh tán thành với sự cần thiết sửa đổi để thể chế hóa Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời góp ý một số nội dụng quan trọng nhằm hoàn thiện dự thảo luật.

Thứ nhất, về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát quy định tại Điều 41, đại biểu Nguyễn Duy Minh cho rằng, không nên chỉ giới hạn tại khu công nghệ cao. Bởi vì, việc giới hạn thử nghiệm có kiểm soát tại khu công nghệ cao có thể không phù hợp để giúp phát triển công nghệ. Có một số công nghệ cần được ứng dụng trong không gian thực tế, có cư dân sinh sống thì mới có hiệu quả.

Thứ hai, cần làm rõ phạm vi áp dụng. Theo đó, khoản 2 Điều 41 của dự thảo luật đang chưa làm rõ về việc áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

Cụ thể là điểm a chỉ ra các giải pháp công nghệ mới nhưng lại giới hạn ở khu công nghệ cao: “giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực là sản xuất vi mạch điện tử tích hợp, điện tử linh hoạt, chip bán dẫn, vật liệu mới nhưng chỉ được thực hiện trong khu công nghệ cao”.

Đồng thời, tại điểm b nêu địa điểm thử nghiệm mà không đề cập cụ thể đến lĩnh vực công nghệ cần thử nghiệm: “tại các khu thúc đẩy thương mại và văn hóa ở một số địa điểm trên địa bàn Thủ đô có tiềm năng, lợi thế về thương mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa mà không rõ lĩnh vực thử nghiệm là gì”.

Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh lý khoản 2 và bổ sung khoản 3 quy định riêng về địa bàn áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, cũng như bổ sung một số lĩnh vực công nghệ, cụ thể như sau:

Đối với lĩnh vực áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, theo đại biểu, các giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất vi mạch điện tử tích hợp, chế tạo - tự động hóa, điện tử linh hoạt, chip bán dẫn, vật liệu mới.

Các giải pháp, biện pháp giảm phát thải các-bon, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các giải pháp khác trong công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, đô thị thông minh.

Về thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm, đại biểu đề nghị bổ sung cụm từ quy định tại khoản 1, Điều 25 của luật này và biên tập lại như sau: “Thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, được ngân sách Nhà nước hỗ trợ vốn điều lệ, được huy động các nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách để đầu tư mạo hiểm, thúc đẩy, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ để thực hiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát do UBND thành phố Hà Nội quyết định thành lập”.

Cho phép Đà Nẵng thực hiện mô hình chính quyền đô thị

Góp ý các báo cáo của Chính phủ về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 3 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Nguyễn Duy Minh thống nhất cao với đề xuất của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng theo hướng cho phép áp dụng tổ chức thực hiện mô hình chính quyền đô thị đối với thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, nhằm thể chế hoá các yêu cầu đặt ra theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3-11-2022 về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư...

Đại biểu Nguyễn Duy Minh kiến nghị Quốc hội chỉ đạo Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù trong Nghị quyết số 119/2020/QH14 cho thành phố Đà Nẵng trên cơ sở thực tiễn địa phương và đang được nghiên cứu thực hiện thí điểm tại các địa phương trong thời gian qua.

Theo ĐNO