Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ sáu, 02/02/2024 10:40
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Giáo dục năm 2024. Trong Kế hoạch này, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật và theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp. Chú ý lồng ghép giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua bài giảng một cách hợp lý. Phối hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức; gắn việc giảng dạy và học tập pháp luật với rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh nhằm củng cố kiến thức pháp luật đã học trong chương trình, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong tìm hiểu kiến thức pháp luật và vận dụng pháp luật trong xử lý tình huống thực tế.
Công an TP Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy cho học sinh trên địa bàn.
Công an TP Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy cho học sinh trên địa bàn.

Bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn Giáo dục công dân, môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác pháp chế, công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Khuyến khích nhà giáo, người học tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp tổ chức, phát động…

Về nhiệm vụ chung, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông, đại học, giáo dục thường xuyên, trường cao đẳng sư phạm, người làm công tác liên quan đến chế độ, chính sách đối với nhà giáo. Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật và các hình thức tuyên truyền, phổ biến khác phù hợp với điều kiện thực tiễn tại mỗi cơ quan, đơn vị. Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật trên trang mạng xã hội, cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Tăng cường triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên môi trường số. Khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường. Tăng cường sự phối hợp giữa ngành Giáo dục, ngành Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Đảm bảo các điều kiện cho việc triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường, góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục.

G.D