Tập huấn chăm sóc, phát triển cây bưởi da xanh kết hợp phát triển du lịch sinh thái cho nông dân

Thứ bảy, 25/02/2023 19:45
Ngày 24-2, Trung tâm Khuyến Nông, Chi cục Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT)TP Đà Nẵng, Phòng NN-PTNT Hòa Vang, UBND xã Hòa Ninh tổ chức chương trình Hội thảo, tập huấn chăm sóc cây bưởi da xanh, kết hợp phục vụ phát triển du lịch sinh thái tại xã Hòa Ninh.
Cây bưởi da xanh ở Hòa Ninh, Hòa Vang...
Hội thảo tập huấn kỹ thuật chăm sóc bưởi da xanh ở Hòa Ninh ngày 24-2-2023.
Cây bưởi da xanh ở Hòa Ninh, Hòa Vang...

Trái bưởi da xanh là sản phẩm nổi tiếng ở Hòa Ninh, Hòa Vang, đã được đăng ký nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý tại Bộ Khoa học và Công nghệ, là sản phẩm OCOP tại địa phương năm 2021 trong chương trình mỗi địa phương một sản phẩm mà Thủ tướng Chính phủ phát động trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, phát triển vùng chuyên canh trồng bưởi da xanh ở Hòa Ninh đã được đưa vào Nghị quyết của HĐND xã, với mục đích phát triển vùng bưởi đặc sản, cây ăn quả, kết hợp phát triển du lịch sinh thái ở vùng đất nằm dưới chân núi Bà Nà ở Hòa Ninh. Theo đó, vùng bưởi da xanh chuyên canh ở Hòa Ninh đã phát triển được hơn 40ha với gần 100 hộ nông dân tham gia. Mục tiêu của địa phương trong thời gian tới sẽ phát triển vùng bưởi thêm 50 ha với 80 hộ dân nữa tham gia, sẽ tạo nguồn thu nhập rất hiệu quả, kết hợp phát triển du lịch sinh thái, nâng cao đời sống kinh tế, xã hội tại địa phương. Xác định tầm quan trọng, đánh giá hiệu quả kinh tế rất lớn từ cây bưởi da xanh, Trung tâm khuyến nông, Chi cục Nông nghiệp Sở NN-PTNT TP, UBND Hòa Vang, UBND xã Hòa Ninh đã tổ chức chương trình Hội thảo, tập huấn cho các hộ nông dân tham gia trồng bưởi kỹ thuật chăm sóc cây bưởi. Trong chương trình này, người nông dân trồng bưởi sẽ được các cán bộ chuyên môn giới thiệu, hướng dẫn kỹ thuật, chăm sóc từ khi trồng cây bưởi tới khi thu hoạch đúng theo tiêu chuẩn VietGap, để trái bưởi da xanh Hòa Ninh đảm bảo tiêu chuẩn tiêu thụ thị trường trong nước và xuất khẩu, có giá trị thương hiệu hàng hóa đặc trưng ở Hòa Vang và Đà Nẵng trong thời gian đến.

Hồng Thanh