Tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát Trật tự và Cảnh sát Phản ứng nhanh

Thứ hai, 29/08/2022 13:35
Công an tỉnh Bình Định vừa  tổ chức lớp tập huấn về pháp luật, nghiệp vụ chuyên đề cho 52 học viên là cán bộ, chiến sĩ công tác trong lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh của Công an các đơn vị, địa phương.

Tại lớp tập huấn, các học viên được học tập các chuyên đề: Tổ chức hoạt động của lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát phản ứng nhanh; tổ chức đảm bảo trật tự công cộng; Thông tư số 13 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu, sử dụng trong công tác của cảnh sát trật tự, cảnh sát phản ứng nhanh; Thông tư số 49 của Bộ Công an quy định quy trình tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh; công tác nghiệp vụ cơ bản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh.

B.Đ