Công an Đắk Nông:

Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2024

Thứ năm, 30/05/2024 18:00

Ngày 30/5, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2024. Đại tá Nay Gia Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến Công an các huyện, thành phố.

Đại tá Nay Gia Phú – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn
Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Hội nghị đã được các đồng chí Báo cáo viên truyền đạt những nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng như: Một số vấn đề về tổ chức đảng, đảng viên; Nghiệp vụ công tác Đảng viên; Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Thẩm quyền, quy trình soạn thảo, ban hành văn bản của Đảng;...

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng như: Công tác nắm tình hình phục vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Công an nhân dân theo Quy định số 07-QĐ/ĐUCA, ngày 17/01/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương; Công tác phối hợp giữa đảng ủy Công an huyện, thành phố với đảng ủy xã, phường thị trấn trong thực hiện kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc chi bộ Công an xã, phường, thị trấn và giải đáp các vướng mắc và kiến nghị, đề xuất liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng…

Đại tá Nay Gia Phú – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nay Gia Phú - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh để công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, thực chất, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh các cấp ủy các cấp trong toàn lực lượng Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong việc nhận diện và đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”.

Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong công tác tổ chức xây dựng đảng và kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng nhiệm vụ. Đồng thời, bố trí đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng và công tác kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

UBKT

Nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng trong Công an TP Đà Nẵng

Ngày 22-5, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua - khen thưởng năm 2024 cho gần 200 cán bộ, chiến sĩ là lãnh đạo phụ trách công tác xây dựng lực lượng, chỉ huy, cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng tại Công an các đơn vị, địa phương và đại diện chỉ huy Công an các xã, phường trong toàn Công an TP. Đại tá Trần Đình