Tập huấn về Luật Bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp tại các khu công nghệ cao và khu công nghiệp

Thứ sáu, 23/09/2022 14:05
Trong hai ngày 22 và 23-9, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng đã tổ chức Chương trình tập huấn về Luật Bảo vệ môi trường và các nghị định, thông tư liên quan cho gần 200 cán bộ phụ trách môi trường, kỹ thuật thuộc các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng và các KCN trên địa bàn TP.

Tại chương trình tập huấn này, các chuyên gia đã phổ biến và hướng dẫn cho các doanh nghiệp cập nhật và tuân thủ những điểm mới trong các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường có hiệu lực từ đầu năm 2022, tập trung vào 6 chuyên đề chính, gồm: phân loại dự án theo các tiêu chí về môi trường; đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường; đăng ký môi trường; thủ tục cấp giấy phép môi trường; các quy định về công tác hậu kiểm sau khi phê duyệt hồ sơ môi trường; nghị định và thông tư liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ông Trần Văn Tỵ - Phó trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng hy vọng qua 2 ngày tham gia tập huấn, các học viên sẽ nắm vững những quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường để sớm áp dụng vào thực tế, góp phần hạn chế tác động môi trường từ hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ, từng bước đưa các khu công nghệ cao và KCN trên địa bàn TP đáp ứng các tiêu chí của KCN xanh và sinh thái.

PHÚ NAM