Thanh Hóa phê duyệt Kế hoạch quản lý Di sản văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ

Thứ bảy, 08/01/2022 17:18

Kế hoạch được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2040, dựa vào các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực sử học, khảo cổ học và các ngành có liên quan khác với sự tư vấn của các chuyên gia quốc tế từ UNESCO, Hội đồng Di sản Anh.  

Theo đó, trong các giai đoạn, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành những công việc cụ thể như: Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đền thờ Trần Khát Chân bổ sung vào vùng đề cử; điều tra nghiên cứu, khai quật La Thành, xây dựng hồ sơ bổ sung toàn bộ di tích La Thành để công nhận di tích quốc gia; hoàn thành dự án cắm mốc; tiếp tục thực hiện các nhóm dự án thành phần số 1, số 2 làm cơ sở cho triển khai nhóm dự án số 3 trong Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận do Thủ tướng chính phủ phê duyệt năm 2015; Khai quật tiếp đường Hòe Nhai 12.500m2; khai quật xung quanh 4 cửa thành 5.000m2...

H.M