Thống nhất xây dựng đập tạm trên sông Cẩm Lệ đảm bảo nguồn nước sinh hoạt

Thứ tư, 21/04/2021 11:29

Ngày 20-4, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng họp với Sở Xây dựng và các ngành báo cáo về tình hình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Ông Lê Quang Nam cho rằng, khả năng đến tháng 12, Nhà máy nước Hòa Liên mới có thể vận hành cấp nước nên từ bây giờ cho đến lúc đó, thành phố phải sử dụng nguồn nước từ sông Vu Gia, đập dâng An Trạch để bảo đảm cấp nước sinh hoạt.

Thành phố giao Sở Tài nguyên – Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với các chủ hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia điều chỉnh chế độ vận hành, đề nghị tỉnh Quảng Nam cùng có ý kiến về vấn đề này để bảo đảm cho hoạt động cấp nước sinh hoạt, sản xuất.

Thành phố thống nhất chủ trương xây dựng tuyến đập tạm trên sông Cẩm Lệ (kết cấu đập bằng cừ larsen, dài khoảng 200m, kinh phí 3 tỷ đồng, do Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) thi công. Khi khu vực cửa thu nước thô của Nhà máy nước Cầu Đỏ bị nhiễm mặn nặng mà không có biện pháp nào khác, các đơn vị cũng cần chuẩn bị sẵn sàng các thủ tục, vật tư, thiết bị... để đến thời điểm đó, phát lệnh thì thi công được ngay.

Hồng Thanh