Thừa Thiên - Huế: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Thứ sáu, 21/04/2023 09:27
Đầu tư công càng có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, đây cũng là công việc đang gặp nhiều khó khăn.
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế kiểm tra dự án trên địa bàn.
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế kiểm tra dự án trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên-Huế, 3 tháng đầu năm thường giải ngân không cao vì nhiều lý do, song, đến thời điểm này, tình hình giải ngân của tỉnh đã đạt 16% kế hoạch vốn là nỗ lực rất đáng ghi nhận. Các chủ đầu tư đã có rất nhiều cố gắng trong vấn đề đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tuy nhiên còn một số tồn tại làm ảnh hưởng đến kết quả đầu tư cũng như giải ngân vốn đầu tư công cần có khắc phục để thực hiện tốt hơn. Cụ thể trong quá trình lập dự án cần phối hợp tốt với tư vấn để tránh xảy ra các phát sinh trong quá trình thực hiện, dẫn đến nhiều thủ tục phải thực hiện lại,...

Nhằm chủ động trong việc theo dõi, kiểm tra tiến độ cũng như kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch giải ngân và phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện cho từng dự án ngay từ đầu năm. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư đăng ký tiến độ tổng thể, chi tiết và cam kết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo từng tháng.

Hiện tỉnh đang tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh. Đồng thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng làm cơ sở điều chỉnh gói thầu, tổng mức đầu tư dự án, kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên, vật liệu xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chủ đầu tư tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường để chấn chỉnh ngay các tồn tại, bất cập. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, phân công lãnh đạo đơn vị phụ trách từng dự án. Yêu cầu chủ đầu tư làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, nâng cao tính sẵn sàng, tính khả thi và khả năng triển khai thực hiện dự án. Đồng thời cũng yêu cầu các sở, ngành chuyên môn tiếp tục đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt dự án, đảm bảo rút ngắn thời gian thẩm định dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật còn 2/3 thời gian theo quy định, tạo điều kiện tối đa giải quyết thủ tục cho các chủ đầu tư và tăng cường công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, quan điểm, định hướng chỉ đạo điều hành của tỉnh xác định, giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Vì vậy, quá trình triển khai các nhiệm vụ, UBND tỉnh luôn yêu cầu các đơn vị, địa phương phải chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đề cao trách nhiệm, nêu gương người đứng đầu. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị, bảo đảm hiệu quả, làm việc nào dứt điểm việc đó, không để kéo dài, gây ách tắc, lãng phí nguồn lực.

HẦU TỶ

Tổng nguồn lực đầu tư công năm 2023 của tỉnh Thừa Thiên - Huế là 6.628,96 tỷ đồng. Tổng giá trị giải ngân đến nay là 1.063 tỷ đồng, đạt 16% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Tỉnh hiện cao hơn mức trung bình của cả nước là 10,35%.