Thừa Thiên - Huế phấn đấu tăng trưởng đạt từ 8,5 - 9,5%

Thứ năm, 04/01/2024 15:00
Ngày 3-1, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phát động phong trào thi đua năm 2024 và tuyên dương, khen thưởng các đơn vị, doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương, năm 2024 là năm tỉnh quyết tâm, nỗ lực, tạo bứt phá trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; đẩy nhanh tiến trình xây dựng và phát triển địa phương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo nghị quyết của Bộ Chính trị. UBND tỉnh yêu cầu, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế; quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành; năng động, sáng tạo trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 ngay từ những ngày đầu năm mới.

Tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đề án, quy hoạch quan trọng; đặc biệt là Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính. Địa phương đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế; tập trung thực hiện các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch; phát triển các ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, có giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường. Tỉnh kịp thời tháo gỡ những vướng mắc đối với các dự án sản xuất công nghiệp; tiếp tục hỗ trợ cảng Chân Mây trong việc mở các tuyến hàng container đi đến; phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thừa Thiên - Huế tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị; quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024; đặc biệt là các dự án trọng điểm, Chương trình mục tiêu Quốc gia; nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiêu chuẩn của các đô thị; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp…

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế thăm mô hình dự án trên địa bàn.

Năm 2024, tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 8,5 - 9,5%, GRDP bình quân đầu người đạt 3.000 USD; thu ngân sách đạt 12.320 tỷ đồng. Ngành du lịch đặt mục tiêu đón khoảng 3,5 - 4 triệu lượt khách; trong đó, khách nội địa chiếm 65 - 70%; tổng thu từ du lịch 8.000 - 9.000 tỷ đồng. Địa phương sẽ giải quyết việc làm cho 17.000 lao động; trong đó, đưa trên 2.050 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn dưới 1,76%; đô thị hóa đạt 60%...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu lưu ý, năm 2024 là năm tăng tốc, dự kiến sẽ trình đề án để đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Do vậy, ngay từ đầu năm, các sở, ngành, địa phương cần tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc của các dự án, giải phóng năng lực sản xuất, tăng khả năng tiếp cận dự án. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính bởi đây là vấn đề hết sức quan trọng. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, tập trung ở các vấn đề nhạy cảm. Ngoài ra, cần đẩy mạnh triển khai 3 chương trình mục tiêu Quốc gia, đặc biệt chú ý đến công tác giảm nghèo ở A Lưới.

"Xây dựng hình ảnh, bản sắc văn hóa Huế cũng là điều cần tiếp tục được quan tâm trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cần có những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN; kiềm chế tệ nạn xã hội và ma túy. Về lâu dài, cần chú trọng vào những vấn đề được xác định là trung tâm như, giáo dục đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ… để có kế hoạch dài hạn, đáp ứng yêu cầu phát triển", ông Lê Trường Lưu nhấn mạnh.

Dịp này, UBND tỉnh cũng đã công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện năm 2023; công bố đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành, địa phương năm 2023; ký kết biên bản liên tịch thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2024; ký kết giao ước thi đua; tuyên dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân.

P.V