Thừa Thiên - Huế thông qua hồ sơ xếp hạng 4 di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh

Thứ ba, 03/01/2023 09:41
Hội đồng xét duyệt hồ sơ di tích lịch sử - văn hóa tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa thông qua hồ sơ xếp hạng cho các di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh năm 2022.

Theo đó, các di tích được thông qua hồ sơ xếp hạng đợt này gồm có 4 di tích sau: Di tích lịch sử nhà thờ Hồ Quang Đại (phường Thủy Biều, TP Huế), Di tích lịch sử đình Nguyệt Biều (phường Thủy Biều, TP Huế), Di tích lịch sử đình Thanh Lương (phường Hương Xuân, TX Hương Trà) và Di tích lịch sử miếu Linh Quang (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền). Sau khi thông qua, Bảo tàng Lịch sử tỉnh sẽ gấp rút hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục theo quy định để trình UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng đối với các di tích nói trên.

T.T.H