Thúc đẩy dự án phân loại rác tại nguồn và tái chế rác thải tại Đà Nẵng

Thứ năm, 30/03/2023 08:38
Ngày 29-3, Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi họp triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án Thúc đẩy phân loại rác tại nguồn và tái chế rác thải (3R) tại thành phố Đà Nẵng;

Hợp tác chia sẻ kinh nghiệm quản lý chất thải rắn đô thị của thành phố Yokohama (D-3RYM) do cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ (giai đoạn 2). Tại buổi họp, qua việc đánh giá từ tình hình thực tế việc thực hiện triển khai dự án Phân loại rác tại nguồn và tái chế rác thải (3R) trên các phường thuộc thành phố Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng có cơ sở đánh giá, phân tích và cùng các chuyên gia thuộc Viện chiến lược toàn cầu IGES, các chuyên gia về môi trường tại thành phố Nhật Bản, các đơn vị chức năng quản lý môi trường tại Đà Nẵng đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy việc phân loại rác thải tại nguồn và tái chế rác thải tại Đà Nẵng.

HỒNG SƠN