Tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội sinh viên Việt Nam các cấp

Thứ tư, 01/03/2023 10:30
Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành Chỉ thị về việc chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp trong năm 2023, tiến tới chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, dự kiến diễn ra vào tháng 12-2023.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc phát huy vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn trong phong trào sinh viên và hoạt động của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn phối hợp tổ chức tốt phong trào thi đua học tập, rèn luyện của đoàn viên, thanh niên, hội viên, sinh viên lập thành tích chào mừng Đại hội. Cũng theo yêu cầu của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các đơn vị quan tâm tạo điều kiện và chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trên địa bàn phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Mục đích là nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của xã hội về tầm quan trọng đối với việc chăm lo, bồi dưỡng, phát huy sinh viên; vai trò, vị trí của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam. Trong công tác tuyên truyền, các cấp bộ Đoàn cần sử dụng logo, mẫu tuyên truyền theo hướng dẫn của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc được yêu cầu tích cực phối hợp với Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam các cấp trong công tác tham mưu, báo cáo Tỉnh, Thành ủy và phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, Ban Giám hiệu các trường nhằm triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng tổ chức Đại hội. Công tác giới thiệu nhân sự của Đoàn tham gia Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam các cấp đặc biệt được khuyến khích triển khai nhanh chóng. Nhân sự tham gia Ban Chấp hành sẽ có số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Ban Chấp hành Hội Sinh viên cấp tỉnh, Đại học vùng sẽ có tối thiểu 50% Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên là sinh viên; cấp trường có 70% là sinh viên; trong đó gồm cả nữ giới và người dân tộc thiểu số.

Tất cả những nhiệm vụ trên của các cấp bộ Đoàn đều được Ban Bí thư Trung ương Đoàn theo dõi, kiểm tra sát sao, đôn đốc thực hiện nhằm đảm bảo các nhiệm vụ tuyên truyền, xây dựng nội dung, công tác hậu cần cho Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

P.V