Tọa đàm phối hợp phong trào toàn dân BVANTQ vùng giáp ranh

Thứ năm, 21/04/2022 20:33
Thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo ANTT vùng giáp ranh giữa 2 xã Hòa Khương (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và xã Đại Hiệp (H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), ngày 20-4, Công an 2 xã đã tổ chức tọa đàm chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) giai đoạn 2021-2023 giữa 2 địa phương.
Quảng cảnh buổi tọa đàm.
Quảng cảnh buổi tọa đàm.

Cụ thể, 2 địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTW trong xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ và phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn 2 xã và vùng giáp ranh; đổi mới nội dung công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên từ xã đến thôn; khắc phục những tồn tại, hạn chế của công tác phối hợp trong thời gian qua; xác định rõ nội dung phối hợp theo từng năm và phân công trách nhiệm cụ thể trong triển khai thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ… giữa 2 địa phương.

M.T