Tổng thời gian mất điện quý I/2021 của PC Quảng Nam giảm 87,9% so với cùng kỳ 2020

Thứ tư, 21/04/2021 17:30

Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) cho biết, trong quý I năm 2021 đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Công nhân PC Quảng Nam tăng cường công tác phát quan hành lan tuyến.

Theo đó, sản lượng điện thương phẩm quý I của PC Quảng Nam đạt hơn 451,65 triệu kWh, tăng 1,14% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thành phần công nghiệp - xây dựng tăng 8,33% (chiếm tỷ trọng 50,35%); thành phần thương nghiệp - khách sạn giảm 34,56% (chiếm tỷ trọng 4,58%); thành phần quản lý, tiêu dùng dân cư giảm 0,93% (chiếm tỷ trọng 37%).

Tổng thời gian mất điện trung bình là 186,96 phút/khách hàng, giảm 87,9% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giao dịch 12 dịch vụ điện qua các kênh của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung và trung tâm hành chính công, cổng dịch vụ công trực tuyến đạt 98%, cao hơn 22% so với kế hoạch. Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện qua email, App, Zalo, Viber đạt 59,85%, cao hơn 12,85% so với kế hoạch.

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021, thời gian tới, PC Quảng Nam tăng cường đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng lưới điện; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận hành lưới điện; tích cực triển khai lắp đặt công-tơ điện tử tạo thuận lợi cho khách hàng và nâng cao tính minh bạch trong việc đo đếm chỉ số công-tơ; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả...

          VIỆT HẢO