Trao 61 Giải thưởng Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số

Thứ ba, 02/01/2024 10:39
Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) các dân tộc thiểu số Việt Nam vừa tổ chức trao giải thưởng VHNT cho 61 tác  giả hội viên có tác phẩm VHNT xuất sắc năm 2023, gồm:  1 giải A, 14 giải B, 19 giải C và 27 giải Khuyến khích.

Trong đó, thể loại văn xuôi có 12 tác phẩm, thơ: 10 tác phẩm, Mỹ thuật: 12 tác phẩm, Nhiếp ảnh: 11 tác phẩm; Âm nhạc - Múa: 10 tác phẩm; Lý luận phê bình: 1 tác phẩm; Văn nghệ dân gian: 3 tác giả, tác phẩm; Sân khấu - điện ảnh: 2 tác phẩm.

P.V