Trung tâm Đăng kiểm 92-01D đã hoạt động trở lại

Thứ ba, 09/05/2023 07:20
Sau hơn 3 tháng tạm ngừng hoạt động do liên quan đến sai phạm của một số cán bộ, nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm, ngày 8-5, Trung tâm Đăng kiểm 92-01D (trực thuộc Công ty CP Đăng kiểm Quảng Nam), đóng tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình đã trở lại hoạt động bình thường.

Được biết, gày 5-5, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã nhận được công văn của Công ty CP Đăng kiểm Quảng Nam về việc báo cáo hoạt động lại của Trung tâm Đăng kiểm 92-01D. Căn cứ báo cáo về các điều kiện hoạt động kiểm định của Công ty CP Đăng kiểm Quảng Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra, rà soát lại trang thiết bị kiểm định, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ đảm bảo Công ty CP Đăng kiểm Quảng Nam (92-01D) đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới theo các quy định tại Nghị định số 139 ngày 8-10-2018 của Chính phủ. Sau khi xem xét đầy đủ các điều kiện, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã cho phép Trung tâm Đăng kiểm 92-01D được phép hoạt động trở lại.

Trước đó, liên quan đến sai phạm của một sốcán bộ, nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm, từ ngày 31-1-2023, Trung tâm Đăng kiểm 92-01D có thông báo tạm ngừng hoạt động.

B.B