Từ tháng 1-2021, hỗ trợ tiền điện do ảnh hưởng Covid-19

Thứ sáu, 25/12/2020 13:14

ĐÀ NẴNG - Cty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) cho biết, từ tháng 1-2021, PC Đà Nẵng thực hiện giảm giá điện tiền điện hỗ trợ các nhóm khách hàng: sinh hoạt; cơ sở lưu trú du lịch; có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông và các cơ sở phòng chống dịch Covid-19 không thu phí. Số tiền hỗ trợ tính theo sản lượng và tiền điện đã sử dụng các tháng 10, 11 và 12-2020. Để thuận tiện khách hàng theo dõi, đối soát tiền điện được hỗ trợ, PC Đà Nẵng thông tin tổng số tiền hỗ trợ  đến từng khách hàng thông qua email, sms, app... Theo PC Đà Nẵng, tổng cộng có hơn 315.000 khách hàng được hỗ trợ, tương đương 92% tổng số khách hàng sử dụng điện toàn Đà Nẵng. Tổng tiền điện giảm trừ do ảnh hưởng Covid-19 của PC Đà Nẵng gần 232 tỷ đồng (trong đó, đợt 1: 163 tỷ đồng, đợt 2: 69 tỷ đồng). Tổng tiền điện đã giảm trừ do ảnh hưởng Covid-19 của EVN là: 12.300 tỷ đồng (đợt 1: 9.300 tỷ đồng, đợt 2: 3.000 tỷ đồng).

PHƯƠNG KIẾM