Tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Thứ hai, 14/11/2022 06:52
Trong tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 4 (14 đến 15-11), Quốc hội biểu quyết thông qua một số dự án Luật và nghị quyết. Các dự án Luật được biểu quyết gồm: Luật Thanh tra (sửa đổi) Luật Dầu khí (sửa đổi) Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Các dự thảo nghị quyết được biểu quyết gồm:Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn, sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá;Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”;Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn;Nghị quyết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (trong đó có nội dung về kéo dài thời thời hạn thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14; quy định về áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và nội dung về bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam).

Một nội dung quan trọng trong tuần làm việc là Quốc hội sẽ thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

P.V