Ứng dụng hiệu quả chứng thư số nội bộ EVNCA

Thứ năm, 23/09/2021 19:02

Từ lúc triển khai chương trình CPC-eOffice, ký số văn bản là tính năng thiết yếu, đáp ứng tốt mục tiêu văn phòng không giấy tại PC Quảng Ngãi. Tuy nhiên, việc trang bị USB Token, SIM ký số đáp ứng yêu cầu công việc cho CBCNV trong từng mảng công việc được giao sẽ tốn rất nhiều chi phí.

Ký số theo quy trình

Nằm trong nhiệm vụ chuyển đổi số của EVN giao, đến nay, phần lớn CBCNV tại PC Quảng Ngãi có nhu cầu đã được cấp chữ ký số nội bộ (EVNCA) phục vụ cho công việc. Bên cạnh đó, từ tháng 6/2021, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã triển khai nhiều tính năng ký số mới sử dụng EVNCA trên các ứng dụng/giao dịch quản lý nội bộ trong đó có chương trình CPC-eOffice. Qua đó, tất cả CBCNV đều có thể tham gia ký số với nhiều thể loại văn bản khác nhau.

PC Quảng Ngãi đã thực hiện phổ biến và hoàn thành triển khai việc tích hợp ký số EVNCA theo các quy trình thuộc nhiều lĩnh vực như: Thẩm định đầu tư trong công tác quản lý đầu tư, quản lý kho và giao nhận vật tư trong công tác vật tư, cấp phiếu công tác điện tử… mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý điều hành tại đơn vị.
 


Dùng EVNCA ký số phiếu dự thi


Dùng EVNCA ký hồ sơ mời thầu

Ngoài danh sách các quy trình ký số trên CPC-eOffice, dựa trên các tính năng sẵn có, PC Quảng Ngãi còn ứng dụng EVNCA trong nhiều hình thức ký số, nhiều thể loại văn bản khác nhau như: Phương án đầu tư, các loại biên bản giao nhận xác nhận, biên bản thông qua hồ sơ mời thầu, biên bản đánh giá hồ sơ mời thầu… Đặc biệt, EVNCA còn được áp dụng để ký số "Phiếu đăng ký dự thi phong trào thi đua đề xuất ý tưởng mới về chuyển đổi số do EVNCPC phát động".

Dựa trên nền tảng đó, PC Quảng Ngãi cũng đã có ý tưởng và nghiên cứu tích hợp bổ sung tính năng ký số dùng EVNCA vào phần mềm quản lý lương của Công ty; qua đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ "Văn phòng số (Chữ ký số)" trong kế hoạch chuyển đổi số của EVNCPC.