Xây dựng Ca Huế trở thành sản phẩm dịch vụ văn hóa du lịch đặc sắc

Thứ tư, 14/07/2021 15:52

Ca Huế trên sông Hương.

UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế vừa có quyết định phê duyệt Đề án "Phát huy giá trị và xây dựng Ca Huế trở thành sản phẩm dịch vụ văn hóa du lịch đặc sắc giai đoạn 2021 - 2025". 

Đề án đưa ra một số mục tiêu cụ thể như: Xây dựng, ban hành thống nhất chương trình biểu diễn nghệ thuật Ca Huế mẫu, đảm bảo tính chất đặc trưng của Ca Huế để phục vụ du khách; Nghiên cứu hình thành các điểm, không gian biểu diễn Ca Huế thính phòng phục vụ du lịch. Trước mắt, phấn đấu đến năm 2022 đưa vào sử dụng các không gian Ca Huế thính phòng: số nhà 148 Bùi Thị Xuân, Châu Hương Viên, Rạp Đông Ba. Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động biểu diễn Ca Huế trên sông Hương (trước mắt đến năm 2021 hoàn chỉnh Bến thuyền số 05 Lê Lợi)… Đề án cũng nêu rõ 8 nhóm giải pháp chính để phát huy giá trị và xây dựng Ca Huế trở thành sản phẩm dịch vụ văn hóa du lịch đặc sắc giai đoạn 2021 - 2025 như: Xây dựng sản phẩm; Xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển không gian biểu diễn Ca Huế; Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Ca Huế; Tuyên truyền, quảng bá về giá trị di sản nghệ thuật Ca Huế phục vụ du lịch; Công tác quản lý hoạt động Ca Huế và các lĩnh vực có liên quan; Đầu tư nguồn lực tài chính; Liên kết, phối hợp; Xây dựng một số cơ chế, chính sách…

VĂN BỐN