Xây dựng Công An phường Hòa Quý kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị

Thứ tư, 22/05/2024 15:18
Ngày 21-5, UBND phường Hòa Quý tổ chức Hội nghị chuyên đề xây dựng Công an phường Hòa Quý trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị năm 2024.

Thực hiện Nghị quyết số 13 ngày 9-5-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”, Quận ủy Q. Ngũ Hành Sơn đã ban hành Kế hoạch số 125 v/v tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 và ngày 9-5-2024, UBND phường và Công an phường Hòa Qúy ban hành Kế hoạch số 443 v/v xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” (gọi tắt là Công an phường kiểu mẫu).

Hội nghị chuyên đề xây dựng Công an phường Hòa Quý trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị năm 2024.
Hội nghị chuyên đề xây dựng Công an phường Hòa Quý trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị năm 2024.

Theo đó, để được công nhận là Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, Công an phường Hoà Quý cần nỗ lực đạt được 20 tiêu chí mà Bộ Công an đã đề ra. Tập trung vào các nội dung, như: Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị phường; xây dựng lực lượng công an phường; đảm bảo về trụ sở, cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện; công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; công tác phòng chống tội phạm; công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và văn minh đô thị; công tác cái cách hành chính. Với quyết tâm cao, Công an phường Hoà Quý sẽ nỗ lực nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo môi trường văn minh, an toàn cho Nhân dân ở địa bàn cơ sở, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; xây dựng phường Hoà Quý đạt chuẩn văn minh đô thị và An toàn về an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Việc xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị nhằm góp phần làm tốt hơn công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo, người dân thực sự cảm yên tâm, cảm nhận được sự bình yên, văn minh đô thị.

M.T