Xem xét trách nhiệm chủ đầu tư để hàng trăm dự án khu dân cư chậm bàn giao

Thứ hai, 30/10/2023 07:00
Trong tổng số 179 dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu tái định cư mà Đà Nẵng triển khai đầu tư bằng ngân sách thời gian qua hiện vẫn còn 62 dự án chậm bàn giao.
Đà Nẵng còn hàng loạt dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư chậm bàn giao.
Đà Nẵng còn hàng loạt dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư chậm bàn giao.

Trong đó, 10 dự án vướng mặt bằng, thi công dang dở, còn lại hầu hết đã cơ bản thi công xong nhưng đang vướng thủ tục, chưa thể bàn giao. Ngoài ra, tại Đà Nẵng còn 76 dự án hạ tầng khu dân cư, đô thị đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân cũng chậm bàn giao, đưa vào sử dụng. Việc các dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư dang dở, chậm bàn giao dẫn tới không khớp nối hạ tầng, ảnh hưởng đời sống dân cư, hạ tầng đã đầu tư xuống cấp.

Tại buổi làm việc của Đoàn giám sát chuyên đề mới đây, Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn đã yêu cầu các đơn vị phải có giải pháp, đưa ra lộ trình cụ thể tháo gỡ các dự án chậm bàn giao. Ông Sơn cũng yêu cầu đánh giá nguyên nhân chậm bàn giao, từ đó xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, đề xuất chế tài xử lý các chủ đầu tư chậm trễ trong việc lập, trình thẩm định quy hoạch chi tiết các dự án hoặc thực hiện dự án không đúng quy hoạch được duyệt.

HẢI QUỲNH