8.276 doanh nghiệp thành lập mới

Thứ năm, 30/01/2020 10:00

Tin từ Bộ Kế hoạch - Đầu tư, trong tháng đầu tiên của năm 2020, cả nước có 8.276 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 267.200 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 84.500 người. Bên cạnh đó, toàn quốc có 8.470 doanh nghiệp hoạt động trở lại và nâng tổng số doanh nghiệp gia nhập thị trường lên 16.746 công ty. Thêm vào đó, nếu tính cả vốn tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế của cả tháng là 501.400 tỷ đồng. Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ ngày 1 đến 20-1, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 5,33 tỷ USD, tăng gần 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2019. Trong số đó, 4,04 tỷ USD được rót vào lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa.

Q. NHƯ