Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ năm, 29/12/2022 21:53
Sáng 28/12/2022, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Bộ Công an (Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Thiếu tướng Vũ Hồng Văn phát biểu kết luận Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh, Thành viên Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 35 Quân uỷ Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành uỷ Hà Nội, các thành viên Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an...

Đồng chí Lê Hải Bình phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban chỉ đạo 35 Trung ương, đồng chí Lê Hải Bình đánh giá cao, ghi nhận những nỗ lực, kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2022 của Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an. Đồng chí Lê Hải Bình mong muốn Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Ban Chỉ đạo 35 Công an các cấp, giữa Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an với các bộ, ban, ngành khác. Gắn công tác chuyên môn với công tác công an bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường công tác truyền thông, công tác nghiên cứu lý luận, đào tạo bồi dưỡng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn phát biểu kết luận Hội nghị.

Trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn nhấn mạnh, Thường trực Ban Chỉ đạo 35 sẽ tổng hợp các ý kiến để triển khai vào chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo 35 Công an các đơn vị, địa phương tập trung bám sát chỉ đạo, định hướng của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; tăng cường thông tin tích cực, chính thống, tin bài phản bác; chủ động nắm tình hình, tổ chức triển khai các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc chống Đảng, Nhà nước, gây rối an ninh, trật tự. Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương đấu tranh, xử lý hành vi tán phát thông tin xấu, độc, tin giả, tin sai sự thật. Tổ chức hiệu quả các hội thảo, tọa đàm, các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, tin giả…

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an