Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025 đạt diện tích nhà ở bình quân 30m2 sàn/người

Thứ bảy, 13/04/2024 08:58
UBND thành phố Đà Nẵng vừa có Quyết định số 767/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025. Theo kế hoạch, đến năm 2025 Đà Nẵng phấn đấu diện tích nhà ở bình quân 30m2 sàn/người; tỷ lệ nhà ở kiên cố phấn đấu đạt trên 70%, trong đó, khu vực đô thị đạt 80-90%, khu vực nông thôn đạt khoảng 50-60%.
Một dự án nhà ở xã hội tại Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
Một dự án nhà ở xã hội tại Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Tỷ lệ diện tích sàn nhà ở riêng lẻ dự kiến hoàn thành trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đạt khoảng 55,5%, diện tích nhà chung cư đạt khoảng 44,5%. Vị trí, khu vực nhà ở phải phù hợp với Danh mục dự án đầu tư theo Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Hòa Vang; các Quy hoạch phân khu đô thị, các Quy hoạch chung xây dựng xã hoặc phù hợp với Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch đô thị được phê duyệt. Trong giai đoạn 2021-2025, Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiểu 25 dự án, 11.569 căn hộ với 890.142 m2 sàn nhà ở; hoàn thành 7.097 căn hộ với 507.681 m2 sàn nhà ở, trong đó có 148.104 m2 sàn nhà ở cho thuê. Đối với nhà ở thương mại, dự kiến đầu tư xây dựng tối thiểu 102 dự án, 68.699 căn hộ với 9.928.764 m2 sàn nhà ở; dự kiến hoàn thành 46.187 căn hộ với 7.189.651 m2 sàn nhà ở. Đối với nhà ở của hộ gia đình, cá nhân, dự kiến đầu tư xây dựng khoảng 23.216 căn với 2.785.913 m2 sàn; dự kiến hoàn thành khoảng 21.105 căn với 2.532648 m2 sàn.

Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025 của TP Đà Nẵng nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở thành phố theo Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030; Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" được phê duyệt.

Đông A