Đẩy nhanh bàn giao mặt bằng dự án đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân trong tháng 3-2022

Thứ bảy, 12/03/2022 17:00

Thi công dự án đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân.

ĐÀ NẴNG - Ngày 11-3, theo Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB), hiện nay, việc giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500 kV Vân  Phong - Vĩnh Tân, Trạm  biến áp 500 kV và đấu nối trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa còn chậm. Trước những vướng mắc của Trạm biến áp 500 kV Vân Phong và đấu nối, CPMB kiến nghị thị xã Ninh Hòa đẩy nhanh công tác kê kiểm, xác minh nguồn gốc đất các vị trí móng trụ và ảnh hưởng phần hành lang còn lại; đẩy nhanh lập phương án bồi thường niêm yết công khai và tham mưu UBND thị xã phê duyệt và chi trả tiền để hộ dân nhận tiền bàn giao mặt bằng móng trụ và hành lang tuyến trong tháng 3-2022. CPMB cho biết, đối với dự án Trạm biến áp 500 kV Vân Phong và đấu nối, phần trạm biến áp đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, đang triển khai thi công; phần đường dây đấu nối đã vận động người dân bàn giao được 54/62 vị trí móng, 20/62 khoảng cột.

Về những vướng mắc dự án đường dây 500kV Vân Phong- Vĩnh Tân, CPMB kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo UBND các huyện/thị/thành phố đẩy nhanh giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến; tạo điều kiện, hỗ trợ các đơn vị tham gia thực hiện các dự án có thể đi lại làm việc với các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện các thủ tục pháp lý, triển khai thi công các dự án. Đối với dự án đường dây 500 kV Vân Phong - Vĩnh Tân, các địa phương đã bàn giao mặt bằng 149/172 vị trí móng, 83/172 khoảng cột. So với kế hoạch đề ra, dự án đang bị chậm khoảng 3 tháng. 

Trước những kiến nghị của CPMB, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng yêu cầu UBND các huyện, thị xã Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa, Cam Ranh khẩn trương hoàn thiện tất cả các thủ tục về phương án bồi thường, chi trả tiền bồi thường để vận động các hộ dân bị ảnh hưởng. Bởi, dự án bàn giao mặt bằng phần móng còn lại trước ngày 15-3-2022 và phần hành lang còn lại phấn đấu xong trước 30-3-2022. Trường hợp vướng mắc, vượt thẩm quyền thì khẩn trương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

PHƯƠNG KIẾM