Gần 200 người tham gia tập huấn kỹ năng phát hiện & hỗ trợ trẻ có vấn đề sức khoẻ tâm thần

Thứ năm, 25/05/2023 12:26
Ngày 24-5, Hội Từ thiện & Bảo vệ quyền trẻ em Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) phối hợp Trung tâm Công tác Xã hội TP tổ chức tập huấn kỹ năng phát hiện và hỗ trợ trẻ có vấn đề sức khoẻ tâm thần năm 2023.
Gần 200 cán bộ, hội viên, cộng tác viên Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em Q.Liên Chiểu được tập huấn kỹ năng phát hiện và hỗ trợ trẻ có vấn đề sức khỏe tâm thần.
Gần 200 cán bộ, hội viên, cộng tác viên Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em Q.Liên Chiểu được tập huấn kỹ năng phát hiện và hỗ trợ trẻ có vấn đề sức khỏe tâm thần.

Tại đây, gần 200 cán bộ, hội viên, cộng tác viên Hội được nghe báo cáo viên thông tin tổng quan về trẻ có vấn đề về sức khỏe tâm thần, dấu hiệu nhận biết, vai trò của người làm công tác cộng đồng trong việc hỗ trợ trẻ có vấn đề sức khỏe tâm thần; công tác hỗ trợ và kết nối nguồn lực hỗ trợ cho trẻ... Báo cáo viên đi sâu phân tích các dạng rối loạn thần kinh, dấu hiệu nhận biết và các biện pháp hỗ trợ trẻ khuyết tật trí tuệ, trẻ tự kỉ, tăng động, xung động, rối loạn lo âu, rối loạn học tập…

Đợt tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận biết, phát hiện trẻ có vấn đề về sức khỏe tâm thần cho đội ngũ làm công tác bảo vệ quyền trẻ em tại cơ sở; góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng về các biện pháp phòng ngừa, can thiệp kịp thời cũng như có biện pháp bảo vệ, chăm sóc phù hợp nhằm nâng cao sức khỏe cho các em.

Kim Hiếu