Hải quan Đà Nẵng thực hiện thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Thứ tư, 22/04/2020 14:00

Ngày 21-4, ông Nguyễn Hương - Phó cục trưởng Cục Hải quan TP Đà Nẵng, cho hay, ngày 20-4, Cục Hải quan TP Đà Nẵng đã có Văn bản số 657/TB-HQĐNg thông báo về việc thực hiện thủ tục hành chính trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (HTDVCTT).

Theo đó, Cục Hải quan TP Đà Nẵng triển khai thực hiện trên HTDVCTT tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn đối với các thủ tục hành chính sau: thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô-tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại; thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô-tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam; thủ tục chuyển nhượng xe ô-tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam; thủ tục cấp giấy chuyển nhượng xe ô-tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam; thủ tục tiêu hủy xe ô-tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam. Đồng thời, Cục Hải quan TP Đà Nẵng hướng dẫn cụ thể các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính này tại mục “Thông báo” (truy cập vào địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn chọn mục “Thông báo”) để chọn thủ tục trên HTDVCTT, chọn mục “Danh sách thủ tục”, chọn “Tên thủ tục” và thực hiện trình tự các bước hướng dẫn tại mục này, hoàn thiện hồ sơ để nộp hồ sơ điện tử đến cơ quan Hải quan. 

PHÚ NAM