"Hồ Chí Minh - Khát vọng giải phóng dân tộc"

Thứ ba, 28/05/2024 14:40

Là chủ đề triển lãm ảnh, tư liệu do Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Pháp phối hợp tổ chức, khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở thủ đô Paris ngày 26-5. Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo bạn bè Pháp, bà con kiều bào, học sinh, sinh viên và cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp.

Triển lãm giới thiệu gần 200 bức ảnh tư liệu, tài liệu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Bác, với nội dung gồm 5 phần: Nguyễn Tất Thành quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước và hành trình từ người thanh niên yêu nước thành người chiến sĩ cộng sản (1911 - 1930); Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập Đảng Cộng sản và chỉ đạo phong trào cách mạng Việt Nam (1930 - 1945); Lãnh tụ Hồ Chí Minh khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và lãnh đạo cuộc kháng chiến kiến quốc thắng lợi (1945 - 1954); Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (1955 - 1969); Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới (1969 đến nay).

Giám đốc Lê Thị Phượng- Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, nhấn mạnh, thông qua gần 200 hình ảnh tư liệu, Triển lãm "Hồ Chí Minh - khát vọng độc lập dân tộc" được tổ chức để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời làm sáng tỏ thêm hành trình và khát vọng độc lập dân tộc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc và những giá trị bất hủ trong di sản to lớn mà Người để lại cho dân tộc ta, nhân dân ta và cả nhân loại tiến bộ.

Triển lãm "Hồ Chí Minh - khát vọng độc lập dân tộc" là sự kiện quan trọng và ý nghĩa nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp. Triển lãm mở cửa cho bạn bè Pháp và bà con kiều bào đến hết ngày 3-6.

T.Tuyên- B.T