Hỗ trợ phát triển hạ tầng cho các khu vực sản xuất cà-phê tập trung

Thứ bảy, 03/07/2021 11:43

Đắk Nông- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nâng cấp đường giao thông, phục vụ phát triển cà-phê bền vững tại 3 huyện, thành phố trên địa bàn.

Nhà thầu 3 tiểu dự án được chọn, bao gồm: nâng cấp đường giao thông phục vụ phát triển bền vững cà-phê các xã Đức Mạnh, Đắk Sắc, Long Sơn (huyện Đắk Mil); nâng cấp đường giao thông phục vụ phát triển cà-phê liên vùng xã Quảng Khê (huyện Đắk G'Long); nâng cấp đường giao thông phục vụ phát triển cà-phê bền vững, liên vùng xã Đắk Nia và các phường Nghĩa Trung, Nghĩa Đức (thành phố Gia Nghĩa). Tổng vốn đầu tư của 3 dự án hơn 82 tỷ đồng, từ nguồn vốn dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông.

Theo Ban Quản lý dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông, một trong những nội dung trọng tâm của dự án là hỗ trợ canh tác cà-phê bền vững, nhằm mục đích gia tăng lợi nhuận cho nông dân. Các giải pháp chính mà dự án đã triển khai bao gồm: xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất; hỗ trợ công nghệ tưới tiết kiệm, phát triển vườn ươm cà-phê giống đạt chuẩn; tập huấn về tái canh cà-phê... Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 320 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới, vốn đối ứng của Trung ương, địa phương. Thời gian triển khai từ năm 2015-2022.

H.Thịnh