Khơi dậy và lan tỏa tinh thần, động lực, khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên

Thứ năm, 07/12/2023 07:00
Chiều 6-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27-10-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay” (gọi tắt là Chỉ thị số 34) và các văn bản mới của Trung ương.

Cùng dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh. Hội nghị được truyền hình trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 76 điểm cầu với hơn 4.500 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Đà Nẵng tham dự. Tại điểm cầu Công an thành phố, Đại tá Trần Đình Liên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị số 34. Chủ tịch UBND TP quán triệt thực hiện nội dung Nghị định số 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và theo dõi một số tham luận của các đơn vị, địa phương về kế hoạch, chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 34.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: Đây là Hội nghị rất quan trọng, nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng nắm bắt toàn diện, sâu sắc nội dung Chỉ thị và các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy.Chỉ thị số 34 là một chủ trương lớn được Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kỹ lưỡng với quyết tâm chính trị cao. Trên tinh thần đó, đề nghị các đại biểu xem hội nghị hôm nay là đợt phát động sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 34 gắn với Chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; trước mắt, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nhận diện 10 biểu hiện được nêu tại Chỉ thị trong tháng 12-2023.

“Tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, khơi dậy và lan tỏa tinh thần, động lực, khát vọng phát triển, cống hiến của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trong đó, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thực sự nêu gương, là người truyền cảm hứng, kiến thức, kinh nghiệm, tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Việc này phải được tiến hành thường xuyên, liên tục; tiến hành sâu rộng đến từng chi bộ với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay; định kỳ hằng tháng báo cáo cấp ủy cấp trên, giao Ban Tuyên giáo Thành ủy tổng hợp, báo cáo Thường trực Thành ủy. Đặc biệt, đợt sinh hoạt này gắn với kiểm điểm đánh giá cuối năm theo Quy định số 124, nhất là nhìn nhận đúng, đầy đủ các nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém, những chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội không đạt được trong năm 2023, để từ đó có các biện pháp khắc phục ngay từ đầu năm 2024” – Bí thư Thành ủy lưu ý.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Bí thư Thành ủy khẳng định: Thước đo của đánh giá Chỉ thị là hiệu quả việc thực hiện, nên đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp trên cơ sở đặc điểm, tình hình địa phương, đơn vị mình, phải đặt quyết tâm chính trị cao nhất để tập trung nhận diện rõ 10 biểu hiện của tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đồng thời, cũng chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp gắn với trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; làm cơ sở đối chiếu, chủ động tự soi, tự sửa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, không để vi phạm của cá nhân ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của tập thể.

Bí thư Thành ủy lưu ý, tổ chức thực hiện phải đi đôi với kiểm tra, giám sát. Theo đó, cấp ủy các cấp tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai Chỉ thị tại các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc; xử lý nghiêm đối với các trường hợp triển khai thực hiện mang tính hình thức, không thực chất; đồng thời, biểu dương, động viên kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có những cách làm cụ thể, hiệu quả, dám nghĩ, dám làm, xem đây là tiêu chí quan trọng hàng đầu trong đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong giai đoạn sắp đến.

Đại tá Trần Đình Liên, Phó giám đốc CATP chủ trì hội nghị tại điểm cầu CATP.

Đối với công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị là nội dung quan trọng và có thay đổi so với các năm trước, Bí thư Thành ủy đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương quán triệt, triển khai sớm đảm bảo các yêu cầu quy trình, chất lượng, tiến độ đề ra, nhất là phải nắm bắt kỹ, chắc những điểm mới của Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 so với Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị trước đây. Đồng thời, đây cũng là một nội dung có ý nghĩa quan trọng trong công tác đánh giá cán bộ, là cơ sở để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TU. Do đó, đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm tham mưu, theo dõi, hướng dẫn, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.

“Tôi tin tưởng rằng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức trong bối cảnh hiện nay, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, khơi dậy khát vọng cống hiến, dám hành động vì lợi ích chung. Thành phố sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để các đồng chí yên tâm công tác, phát huy năng lực, sở trưởng và cống hiến cho thành phố” – Bi thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nói.

Công Hạnh