Kiểm tra, giám sát mua bán điện bằng công nghệ

Thứ năm, 24/12/2020 10:00

5 năm qua (2015 – 2020), PC Đà Nẵng đã triển khai và ứng dụng nhiều công nghệ vào công tác kiểm tra giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ) đạt kết quả tốt. Có thể kể đến như chương trình quản lý dữ liệu đo xa (MDMS), thu nhập dữ liệu đo xa (IFC), AMI, DSPM, CPM, CEU 2.0, Cmis và đặc biệt là chương trình RF- Spider...

Trung tâm điều khiển tự động hóa lưới điện thuộc PC Đà Nẵng.

Theo đó, trong 5 năm, PC Đà Nẵng đã phát hiện 30.123 vụ vi phạm sử dụng điện (VPSDĐ) với tổng số tiền thu được hơn 9,13  tỷ đồng và tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là 4,299 tỷ đồng. Trong đó, có 485 vụ trộm cắp điện, chiếm 1,52% tổng số vụ VPSDĐ nhưng truy thu hơn 4,081 tỷ đồng, chiếm 44,60% tổng số tiền thu được. 

Để có được kết quả trên, ngay từ đầu mỗi năm, PC Đà Nẵng chú trọng công tác kiểm tra thực tế hiện trường, lưu ý các TBA có tổn thất cao, khách hàng đã đặt công tơ đo xa (ghi chỉ số từ xa), công tơ đặt trong nhà, cáp trước công tơ đi ngầm; trực tiếp kiểm tra thông tin nhận được từ lực lượng ghi chỉ số, thu ngân, cấp điện mới như: nhà khách hàng đóng cửa thường xuyên, có sản lượng điện sử dụng không phù hợp với thực tế, có biểu hiện bất thường...

Kể từ đầu năm 2017, PC Đà Nẵng đã tập trung đẩy mạnh triển khai lắp đặt công tơ điện tử cho khách hàng sử dụng điện, từng bước tiến tới hoàn thiện lưới điện thông minh, nâng cao năng lực quản lý nhằm mang lại những dịch vụ tốt nhất đến khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Đà Nẵng. Chỉ tính riêng năm 2017, nhờ ứng dụng công nghệ đo xa mà công tác kiểm tra giám sát mua bán điện đạt hiệu quả cao: phát hiện 12.916 vụ VPSDĐ (tăng 2.093% so với năm 2015 và tăng 303% so với năm 2016); 116 vụ trộm cắp điện (tăng 157% so với năm 2015 và tăng 163% so với năm 2016). Trong năm này, PC Đà Nẵng là đơn vị xếp thứ Nhất toàn EVNCPC trong phong trào thi đua Kiểm tra giám sát và mua bán điện.
Trong 2 năm tiếp theo (2018- 2019), PC Đà Nẵng chú trọng khai thác các chương trình quản lý như: CEU, CPM, MDMS, đặc biệt là chương trình RF- Spider để phát hiện các khách hàng vi phạm sử dụng điện. Tổng số vụ vi phạm phát hiện giai đoạn này là 12.324 vụ, tương ứng tổng số tiền thu được là 3,252 tỷ đồng.

Một vụ trộm cắp điện tinh vi bị PC Đà Nẵng phát hiện và xử lý.

Riêng trong 11 tháng năm 2020, PC Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý 1.949 vụ vi phạm sử dụng điện, đạt 162% kế hoạch EVNCPC giao năm 2020 (1.200 vụ); sản lượng điện truy thu là 32.479 kWh, tương ứng tổng số tiền bồi thường là hơn 558 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực 109 vụ, tương đương với số tiền phạt là 277 triệu đồng.

Trong thời gian đến, PC Đà Nẵng tiếp tục chú trọng công tác củng cố lưới điện; ứng dụng các công nghệ kỹ thuật hiện đại; tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện cả ban ngày lẫn ban đêm; đặc biệt là các khách hàng tiêu thụ điện lớn, khách hàng TBA chuyên dùng, TBA có tổn thất điện năng cao, khách hàng có sản lượng bất thường hàng tháng hoặc không có sản lượng trong nhiều ngày...

Có thể nói, công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm sử dụng điện đã góp phần làm giảm tổn thất điện năng thương mại, tăng cường kỷ cương trong kinh doanh, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội...

YÊN BÌNH