PC Quảng Ngãi: Nghiệm thu hệ thống điện mặt trời do khách đầu tư

Thứ sáu, 02/10/2020 16:14

 

Ngày 18/9/2020, Điện lực Nghĩa Hành (PC Quảng Ngãi) đã tổ chức nghiệm thu, lắp đặt công tơ 2 chiều cho hệ thống điện mặt trời mái nhà do khách hàng Chùa Thiên Phước đầu tư có công suất lắp đặt 30 kWp.

Từ đầu năm đến nay, nhờ làm tốt công tác tư vấn, quảng bá về hiệu quả và lợi ích của việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà đến với khách hàng, Điện lực Nghĩa Hành đã đấu nối đưa vào vận hành được 24 khách hàng với tổng công suất lắp đặt là 1.288 kWp đạt 128,8% kế hoạch năm 2020 Công ty giao.

Việc đóng điện đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà đã góp một phần vào việc hướng tới sử dụng năng lượng sạch, giảm bớt áp lực cho ngành điện trong tương lai, đồng thời cũng góp phần vào việc giảm tổn thất điện năng cho đơn vị.