Phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Thứ bảy, 23/07/2022 14:39
Sáng 22-7, UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho gần 160 đại biểu là cán bộ, người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường trên địa bàn thị xã.

Tại hội nghị, báo cáo viên truyền đạt các nội dung: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30-12-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Thông tư liên tịch số 04, ngày 30-5-2014 của Bộ VH-TT&DL và Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo... Hội nghị cũng dành thời gian để trao đổi, giải đáp các ý kiến, vướng mắc trong công tác tôn giáo tại địa phương; hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến công tác tôn giáo, tín ngưỡng.

Hội nghị giúp cho cán bộ, người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường cập nhật, nắm bắt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo để từ đó thực hiện tốt công tác tôn giáo vận, góp phần đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương.

Trung Tẩn