Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế

Thứ tư, 03/08/2022 15:53
Chiều ngày 2-8, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế. Tại buổi đến thăm Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng quà, biểu dương, động viên CBVC và người lao động Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn sau ảnh hưởng của Đại dịch COVID 19 để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước, ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, sau 40 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, đến nay, trên tất cả các lĩnh vực công tác của đơn vị đều có sự đổi mới và phát triển, đạt được nhiều thành quả nổi bật. Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của tỉnh Thừa Thiên- Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, công cuộc bảo tồn di tích cố đô Huế đã được triển khai và đạt kết quả rất quan trọng. Di sản văn hóa Huế đã vượt qua giai đoạn cứu nguy khẩn cấp chuyển sang giai đoạn ổn định và phát triển bền vững.

Đến nay, Huế đã có 5 di sản được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, đó là: Quần thể di tích cố đô Huế (1993), Nhã nhạc cung đình (2003), Mộc bản triều Nguyễn (2009), Châu bản triều Nguyễn (2014) và Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế (2016).

Đặc biệt, sau gần 30 năm được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới (từ năm 1993), với 2 đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong lĩnh vực bảo tồn các giá trị văn hoá vật thể đã có tổng cộng gần 200 công trình và hạng mục công trình thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế được bảo tồn tu bổ, phục hồi, tôn tạo. Trong đó, từ năm 2019 đến nay đã phối hợp với Thành phố Huế để thực hiện dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế - hợp phần di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I hệ thống di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế. Theo đó, thực hiện di dời hơn 4914 hộ dân (giai đoạn 1), đến nay đã di dời được hơn 3.000 hộ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế bức tranh Phủ Chủ tịch nước.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu

Theo ông Trung, quy trình bảo tồn, trùng tu di tích rất nghiêm ngặt, bảo đảm các nguyên tắc khoa học về bảo tồn của quốc gia và thỏa mãn các điều luật của Hiến chương, Công ước quốc tế. Nhiều công trình tiêu biểu được trùng tu phục hồi như: Ngọ Môn, Hiển Lâm Các, cụm di tích Thế Miếu, cung Diên Thọ, Duyệt Thị Đường, cung Trường Sanh (thuộc khu vực Đại nội); điện Minh Thành, điện Gia Thành (lăng Gia Long); lăng Đồng Khánh; Minh Lâu, Điện Sùng Ân (lăng Minh Mạng); Điện Hòa Khiêm, Minh Khiêm Đường (lăng Tự Đức); Thiên Định Cung (lăng Khải Định),... và hiện đang tiếp tục trùng tu nhiều công trình quan trọng khác như điện Thái Hòa, điện Kiến Trung, tổng thể cảnh quan lăng Gia Long…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí, các nghệ sĩ, diễn viên, nhân viên, người lao động Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và Nhà hát Duyệt Thị Đường; đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những kết quả, thành tích của đội ngũ cán bộ, nhân viên, nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát và Trung tâm trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của Huế nói riêng và của Việt Nam nói chung trong những năm qua.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế bức tranh Phủ Chủ tịch nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng và phấn khởi trước những đổi mới của Thừa Thiên - Huế, trong đó có những đổi mới của của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế. Để góp phần thúc dẩy công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hoá nhân loại của Cố đô Huế lên một tầm cao mới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Tỉnh Thừa Thiên - Huế nói chung và Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế nói riêng tiếp tục quán triệt niềm tự hào về các di sản đang được bảo tồn giữ gìn và phát huy có hiệu quả. Cần đẩy mạnh phát triển văn hóa, con người Việt Nam, văn hóa Huế trong tiến trình xây dựng Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

" Thời gian tới, Thừa Thiên- Huế phải phát triển nguồn nhân lực văn hoá, trong đó chú ý đến nguồn nhân lực quản lý nhà nước về văn hóa và nguồn lực lao động trực tiếp là các nghệ sĩ nghệ nhân. Tiếp tục nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong bảo tồn di tích, gắn kết giữa phát triển văn hoá với kinh tế. Tiếp tục giữ gìn, phát huy những di sản văn hóa vô cùng quý báu, trở thành động lực và nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội Thừa Thiên - Huế theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Hầu Tỷ