Quản lý chặt chẽ việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Thứ hai, 13/01/2020 11:00

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Văn bản số 85/UBND-SLĐTBXH về việc tăng cường quản lý công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo văn bản này, các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho các doanh nghiệp và người dân. Trong đó, thông tin đầy đủ các hình thức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định pháp luật. Đồng thời, tăng cường triển khai các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách về xuất khẩu lao động để dụ dỗ, lôi kéo, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bất hợp pháp.

UBND TP yêu cầu các quận, huyện xây dựng và triển khai các chương trình phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương nhằm tạo việc làm, hạn chế tình trạng ra nước ngoài lao động trái phép. Bên cạnh đó, tiến hành kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân hoạt động xuất khẩu lao động không đúng pháp luật.

Mai Quang